ลดหย่อนภาษีจากโครงการบ้านหลังแรก

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจากค่อยมีปัญหาคนไร้บ้านอย่างเห็นได้ชัด แต่รัฐบาลก็เร่งรัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาสังคมตามมาในภายภาคหน้า ดังนั้นจึงออกโปรโมชั่นทางภาษีให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อบ้านมาลดหย่อนภาษีได้
โครงการบ้านหลังแรกค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันในเขตทางกฎหมายเนื่องจากเป็นโครงการใหม่และมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดตามประมวลกฎหมายรัษฎากรได้กำหนดให้คนที่ซื้อบ้านหลังแรกในปี 2562 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมาจะได้รับการยกเว้นภาษี 200,000 บาทในกรณีที่ราคาบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ถ้าหากราคาบ้านเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากโครงการบ้านหลังแรกได้เลย
นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านหลังแรกที่มีโปรโมชั่นทางภาษีในช่วงปี 2558 ซึ่งให้ใช้สิทธิ์การลดหย่อนได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านที่ซื้อมา โดยคำนวณจากราคาซื้อขายตามสัญญา แต่มูลค่า 20% นี้จะถูกเฉลี่ยเอาไปใช้ในปีภาษีในปีที่ซื้อบ้านและอีก 4 ปีในอนาคต เช่น ซื้อบ้านมาในราคา 4 ล้านบาท ซึ่ง 20% ของราคาบ้านคือ 800000 ดังนั้นค่าลดหย่อนจะถูกเฉลี่ยใช้ 5 ครั้งด้วย โดยในปี และถัดไปอีก 4 ปี ค่าบ้านงวดแรกจะสามารถใช้ค่าลดหย่อนได้ปีละ 800,000 / 5 = 160,000 บาท
ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเพียงคนเดียวสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของ ของบ้านหลังนั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแบบสามีภรรยา แต่สำหรับการทำสัญญาเป็นเจ้าของหลายคนในรูปแบบอื่นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากประมวลกฎหมายรัษฎากร

Leave a Comment