ลดหย่อนภาษีได้ด้วยการลงทุนใน startup

ในปี 2019 คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก startup ซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ที่รัฐบาลออกมาผลักดัน ไม่ว่าจะในรูปแบบงานประกวดแข่งขัน การประชันไอเดียต่าง ๆ เช่นเดียวกับมีโปรโมชั่นทางภาษีให้สามารถใช้เงินที่ลงทุนในกิจการ startup เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้
การลงทุนใน startup ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของไอเดียโดยตรง แต่สามารถอยู่ในรูปแบบผู้ถือหุ้นหรือเป็นนายทุนที่ออกทุนให้ startup ได้พัฒนาก็ได้ แต่จะต้องถือหุ้นมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้าหากผิดเงื่อนไขนี้ก็ต้องกลับไปคำนวณภาษีในปีก่อนๆที่ได้ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร โดยโปรโมชั่นภาษีกำหนดให้ใช้ค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเท่านั้น
เนื่องจาก startup ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ในปัจจุบันจึงมีกฎหมายรองรับ startup ที่จดทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง สิ้นปี 62 นี้เท่านั้น โดย startup จะต้อง อยู่ในหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐกำหนดให้ซึ่งประกอบด้วย การเกษตร พลังงาน สาธารณสุข การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมวัสดุ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องประดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศ และอุตสาหกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมการวิจัย ซึ่ง startup ที่เข้าข่ายจะถูกรับรองจากกสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แต่ก็มีข้อแม้ว่า startup นั้นต้องมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ประกอบกับรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทในปีภาษีนั้น ๆ
เนื่องจาก Start Up ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประมวลกฎหมายรัษฎากรจึงมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ใครที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง

Leave a Comment