เรื่องไม่ลับกับการลดหย่อนภาษีด้วยเงินบริจาค

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นงานประมูลสินค้าประเภท งานศิลปะ อาหาร บริการบางอย่างที่มียอดประมูลสูงระดับหลายล้านบาท รู้หรือไม่ว่าบุคคลที่ประมูลสินค้าเหล่านี้นอกจากจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าแล้วยังสามารถนำยอดประมูลนั้นไปใช้ในส่วนของการลดหย่อนภาษีประจำปีอีกด้วย
เงินบริจาคแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือเงินบริจาคพิเศษ และ เงินบริจาคทั่วไป ซึ่งเงินบริจาคพิเศษ เป็นการบริจาค ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา กองทุนงานวิจัย กองทุนพัฒนาครูอาจารย์ กองทุนช่วยเหลือผู้พิการ เงินบริจาคให้ท้องถิ่น เงินบริจาคให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ การบริจาคค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอาชีพ เงินบริจาคพิเศษนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้มากถึง 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่จะต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิที่ผ่านการหักค่าลดหย่อนในส่วนอื่น ๆ เสร็จแล้ว ส่วนเงินบริจาคทั่วไป ก็มีกฎการลดหย่อนเหมือนกับเงินบริจาคพิเศษ แต่จะใช้สิทธิ์ได้เท่ากับเงินที่บริจาคจริงเท่านั้น ซึ่งการบริจาคทั่วไปนั้นเป็นการบริจาคใฟ้สถานที่สำคัญทางศาสนา องค์การรัฐบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษาเอกชน องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร กองทุนสวัสดิการภายใน และ สภากาชาดไทย
สิ่งที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ลดหย่อนภาษีคือหลักฐานที่แสดงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ทำการบริจาคจริง ซึ่งส่วนนี้สำคัญมาก ใครที่สนใจสามารถตรวจสอบชื่อองค์กรที่เข้าข่ายนำไปยกเว้นภาษีได้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ประมวลกฎหมายรัษฎากรโดยตรง หลังจากการบริจาคแล้วนอกจากจะสบาย ใจอิ่มบุญ แล้วยังได้ยกเว้นภาษีอีกเป็นจำนวนมาก

Leave a Comment